...


 ค้นหาตารางสอบ-ห้องสอบ-ผู้คุมสอบร่วม-รายชื่อผู้เข้าสอบ จากรายวิชา
โปรดคลิกที่เมนู(ค้นหาตารางสอบจากรายวิชา)

 ข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนกลาง


ตารางสอบคุมสอบสำหรับอาจารย์
ให้เข้าระบบทะเบียนกลาง
[เมนู T15]Click


ตารางสอบนักศึกษา(รายบุคคล)
ให้เข้าระบบทะเบียนกลาง
[เมนู S11]Click


 หากต้องการแจ้งปัญหาอื่นๆ โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา